Βασικές Αρχές Διατροφής και Διαιτολογίας

190,00 

Το πρόγραμμα Βασικές Αρχές Διατροφής και Διαιτολογίας αποσκοπεί στο να εμπλουτίσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των επιμορφούμενων, οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν στον τομέα της υγείας ή σε τομείς υγειονομικού ενδιαφέροντος.