Skip to main content

εξ αποστάσεως σεμινάριο

Mastering Excel for Business

Πολλοί ισχυρίζονται πως γνωρίζουν να χειρίζονται το Excel μόνο και μόνο επειδή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων. Ελάχιστοι όμως είναι Masters στο Excel.


Κόστος:

190,00 


Περιγραφή

Σχεδόν κάθε εργασία απαιτεί σήμερα γνώση χρήσης υπολογιστικών φύλλων, το γνωστό σε όλους μας Excel.
Βοηθά καλύτερα από κάθε άλλο πρόγραμμα στην οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων, στην ολοκληρωμένη παρουσίαση αποτελεσμάτων, στον υπολογισμό οικονομικών συναλλαγών και ποσοστών.

Πολλοί ισχυρίζονται πως γνωρίζουν να χειρίζονται το Excel μόνο και μόνο επειδή είναι κάτοχοι πιστοποιητικού βασικών δεξιοτήτων. Ελάχιστοι όμως είναι Masters στο Excel.

Το πιστοποιημένο πρόγραμμα σταδιοδρομίας «Mastering Excel for Business» στοχεύει, όχι απλά στην εκμάθηση των απαραίτητων εφαρμογών του Excel, αλλά κυρίως στις προηγμένες δεξιότητες που μπορείτε να αποκτήσετε ως πραγματικός επαγγελματίας γύρω από τα επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Γι αυτό και η παρακολούθηση του πιστοποιημένου εκπαιδευτικού προγράμματος «Mastering Excel for Business» απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους στην εφαρμογή υπολογιστικών φύλλων διασφαλίζοντας υψηλό το επίπεδο των επαγγελματικών τους προσόντων.

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος έχει πολύ υψηλό επίπεδο λόγω του εξειδικευμένου υλικού που διαπραγματεύεται.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

 • Θα μάθετε να χειρίζεστε με ευχέρεια τα δεδομένα κειμένου με την χρήση των συναρτήσεων κειμένου που αναλύονται.
 • Θα είστε σε θέση να παρουσιάζετε δεδομένα κάνοντας πολύπλοκους υπολογισμούς μέσω των συγκεντρωτικών πινάκων ή των μερικών αθροισμάτων.
 • Θα εξοικονομήσετε πολύτιμο εργασιακό χρόνο με την εκμάθηση «αναζήτησης στόχου» και του εργαλείου της «επίλυσης».
 • Θα εξάγετε με αυτοματοποιημένο τρόπο χρήσιμα συμπεράσματα από τα δεδομένα σας, σαν να είστε επαγγελματίας χειριστής SQL, στηριζόμενοι στις συναρτήσεις βάσεων δεδομένων στις οποίες θα εκπαιδευτείτε.
 • Θα απογειώσετε τις παρουσιάσεις σας με τα εξειδικευμένα κυλιόμενα, συγκεντρωτικά και μέσης γραμμής γραφήματα.

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

μέθοδος

ασύγχρονη τηλεκατάρτιση

πρόσβαση στην πλατφόρμα

3 μήνες διάρκεια

Υποστήριξη

εξ ολοκλήρου online

Πιστοποίηση

Υποχρεωτική

Απόδοση Μονάδων ECVET

20

Εκπαιδευτικές ενότητες – Δομή προγράμματος

 • Εισαγωγή

 • Ειδική Επικόλληση (PASTE SPECIAL)
 • Οι Λογικές Συναρτήσεις IF, AND, OR (LOGICAL FUNCTIONS IF, AND, OR) Αριθμητικές Συναρτήσεις MIN, MAX, ABS ΚΛΠ. (ARITHMETIC FUNCTIONS MIN, MAX, ABS ETC.)
 • Οι Συναρτήσεις Καταμέτρησης COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTBLANK (AGGREGATE FUNCTIONS COUNT, COUNTA, COUNTIF, COUNTBLANK)
 • Οι Συναρτήσεις Πληροφοριών ISERROR, ISBLANK κλπ. (INFORMATION FUNCTIONS ISERROR, ISBLANK ETC.)
 • Η Συνάρτηση CHOOSE ΚΑΙ RANK (CHOOSE AND RANK FUNCTION)
 • Η Συνάρτηση VLOOKUP (VLOOKUP FUNCTION)
 • Η Συνάρτηση HLOOKUP (HLOOKUP FUNCTION)
 • ΟΙ Συναρτήσεις MATCH, INDEX (FUNCTIONS MATCH, INDEX)
 • Συναρτήσεις Βάσεων Δεδομένων DSUM, DAVERAGE, DCOUNT (DATABASE FUNCTIONS DSUM, DAVERAGE, DCOUNT)
 • Η Συνάρτηση OFFSET (OFFSET FUNCTION)
 • Η Συνάρτηση FORECAST (FORECAST FUNCTION)
 • Πίνακες Μονής/Διπλής Εισόδου (ONE/TWO DIMENTIONAL TABLES)
 • Επίλυση Στόχου (USING SOLVER)
 • Αναζήτηση Στόχου (GOAL SEEK)
 • Συνάρτηση Πίνακα TRANSPOSE (ARRAY FUNCTION TRANSPOSE)
 • Συνάρτηση Πίνακα FREQUENCY (ARRAY FUNCTION FREQUENCY)
 • Οι Συναρτήσεις Κειμένου (TEXT FUNCTIONS)
 • Συγκεντρωτικοί Πίνακες (PIVOT TABLES)
 • Συγκεντρωτικά Γραφήματα (PIVOT GRAPHS)
 • Ονομασία Κελιού και Περιοχής (NAMING A CELL OR RANGE)
 • Έλεγχος Τύπου (FORMULA AUDITING)
 • Παράθυρο Παρακολούθησης (WATCH WINDOW)
 • Πλαίσια Ομάδας και Κουμπιά Επιλογής (GROUP BOXES AND OPTION BUTTONS)
 • Πλαίσια Ελέγχου (CHECK BOXES)
 • Πλαίσια Λίστας και Σύνθετα Πλαίσια (LIST BOXES AND COMBO BOXES)
 • Μπάρες Κύλισης και Κουμπιά Αυξομείωσης (SCROLL BARS AND SPINNERS)
 • Κείμενο σε Στήλες (TEXT TO COLUMNS)
 • Ομαδοποίηση Φύλλων (GROUPING SHEETS)
 • Η Συνάρτηση SUBTOTAL (SUBTOTAL FUNCTION)
 • Δεσμοί (HYPERLINKS)
 • Επικύρωση Δεδομένων (DATA VALIDATION)
 • Τυχαίοι Αριθμοί (RANDOM NUMBERS)
 • Προσαρμοσμένη Προβολή (CUSTOM VIEW)
 • Προστασία Φύλλου Εργασίας και Βιβλίου (WORKSHEET AND WORKBOOK PROTECTION)
 • SPARKLINES
 • Γραφήματα Εύρους
 • Γραφήματα με 2 Άξονες (2 AXIS GRAPHS)
 • Γραφήματα Μέσης Γραμμής
 • Γράφημα Ράβδος από Πίτα
 • Κυλιόμενα Γραφήματα

Εισηγητής

Παναγιώτης Χαριτάκης

Ο Παναγιώτης Χαριτάκης είναι Προγραμματιστής – Αναλυτής ηλεκτρονικών υπολογιστών. Έχει 13 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας στον τομέα της πληροφορικής σε τμήματα ενηλίκων, για βασικές, προηγμένες και εξειδικευμένες δεξιότητες χρήσης Η/Υ. Από το 2002 έως και σήμερα εργάζεται ως προγραμματιστής στην εταιρεία Vellum Global Educational Services.

Σχετικά προϊόντα